Jongeren Zwolle Zuid presenteren ‘community art’ op 4 november

Wat vinden jongeren belangrijk? Met welke onderwerpen houden zij zich bezig? Hoe kijken zij naar de wereld en hun rol daarin? In zes intensieve weken hebben jongeren uit Zwolle Zuid samen met kunstenaars van Cultuur in de Wijk een muzikaal en theatraal kunstwerk gemaakt over het thema boosheid. Ze presenteren het vrijdag 4 november om 20.15 uur in jongerencentrum ReZet. Geïnteresseerden van alle leeftijden zijn welkom en kunnen binnenlopen vanaf 19.30 uur.  

De jongerenwerkers van Travers vinden het belangrijk dat jongeren met kunst in aanraking komen. “Kunst is een manier om je gevoel te uiten en ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken.”  

Bewust van talenten en power

“Kunstenaars kijken anders, dieper, gelaagder, naar de wereld om zich heen”, vertelt projectleider van Cultuur in de Wijk, Jolan van de Waeter. “Het doel van Cultuur in de Wijk is, jongeren te laten ervaren dat zij deze wereld, ondanks alle crisissen waarin wij ons bevinden, als een maker mede vormgeven, er verantwoordelijk voor zijn. Jongeren worden zich bewust van hun power en talenten. Zo werkt kunst als een emanciperende kracht. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor een wijk en voor heel Zwolle.”  

Vieren en trots zijn

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar uit Zwolle-Zuid konden de afgelopen weken deelnemen aan zes vrijdagavonden van Cultuur in de Wijk. In een festivalachtige setting, met vuur en roze koeken, werd het ijs gebroken. Community art ontstaat in het experiment met materialen, muziek, beweging en theater. De kunstenaars en jongeren leerden elkaar gaandeweg steeds beter kennen. Een belangrijk thema dat speelde onder hen, was het thema boosheid. Boosheid heeft veel gezichten. Boosheid is niet altijd wat het lijkt te zijn. Via het experiment ontstond het kunstwerk dat vrijdag 4 november wordt getoond aan wijkbewoners, familie en vrienden en alle andere geïnteresseerden in de kracht van kunst in het welzijnswerk.  

Deze partners dragen Cultuur in de Wijk

Cultuur in de Wijk is een samenwerking van Stichting Cultuur in de Wijk met Travers Welzijn, WijZ Welzijn, Stadkamer Zwolle, Landstede MBO, het ministerie van Justitie en Zwolse wijkorganisaties. Cultuur in de Wijk krijgt financiële steun van Provincie Overijssel, Stadkamer Zwolle, Gemeente Zwolle, Hervormd Weeshuis Zwolle, VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Meer informatie is te vinden op: www.cultuurindewijk.nl.

Publiek kan vrijdag 4 november gewoon binnenlopen in wijkcentrum ReZet, Van der Heydenstraat 10. De presentatie start om 20.15 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. www.cultuurindewijk.nl