Handige adressen

Een verzameling belangrijke en handige adressen in Zwolle Zuid. Heeft u suggesties, aanvullingen of correcties, dan horen we dat graag!


Gemeente Zwolle, Stadskantoor
Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle – Telefoon: 14038
Openingstijden: maandag t/m woensdag en vrijdag: 9.00 – 15.00 uur, donderdag: 9.00 – 19.00 uur

Gemeente Zwolle, Wijkservicepunt Zuid
Gelijkheid 1 (Wijkcentrum De Pol), Zwolle
Telefoon: (038) 498 32 04
E-mailadres: wijkservicepuntzuid@zwolle.nl
Spreekuur: woensdag van 11.00 tot 12.00 uur

Belangrijke aanspreekpunten:
Wijkwethouder: Arjan Spaans – a.spaans@zwolle.nl – (038) 498 23 68
Wijkmanager: Serge Westerdiep – s.westerdiep@zwolle.nl – (038) 498 20 10
Wijkregisseur: Monique Wiegers – m.wiegers@zwolle.nl – (038) 498 26 83
Wijkregisseur: John de Vries – j.de.vries@zwolle.nl – (038) 498 29 08
Wijkmedewerker: Lucia Koetsier – l.koetsier@zwolle.nl – (038) 498 21 51

Meldpunt ernstige overlast – (038) 4222777
Meldpunt discriminatie – (038) 4215127
Wijkbeheer servicelijn – (038) 4983300
Zorg en inkomen – (038) 4983000
ROVA aanbieden grof vuil – (038) 4273777

Wijkenvereniging Zwolle-Zuid
Gelijkheid 1 (Wijkcentrum De Pol)
8014 XC Zwolle
www.wvzwollezuid.nl

Wijkagenten
Erik Kluinhaar, Robbert Holsappel, Nick Schakelaar en Janka Walvius.
Telefonisch bereikbaar via politie algemeen: 0900 8844

Sociaal wijkteam Zuid
Wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 1, 8014 XC Zwolle
Inloop op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur voor een persoonlijk gesprek.