Over de wijk

Zwolle Zuid is een stadsdeel in het zuiden van Zwolle, tussen het centrum en de IJssel. Met 32.000 inwoners is Zwolle-Zuid het grootste stadsdeel van Zwolle. De wijk is gebouwd rondom de buurtschappen Ittersum en Schelle, die vroeger aan de zuidkant van de stad lagen. Daarom kom je er, verscholen tussen de nieuwbouwwoningen, nog oude woningen en boerderijen tegen.

Parkweg, december 2020

Er is veel groen in de wijk, maar een groot plezier is dat je snel in het buitengebied bent, voor een wandeling langs de IJssel of een Rondje Zwolle met de fiets.

Zwolle-Zuid is een wijk voor iedereen. Ouderen kunnen in een beschermde omgeving wonen van een verzorgingshuis, mensen met een beperking wonen midden in de wijk in ‘De IJsselbolder’ en voor kinderen zijn er volop speelplekken, basisscholen, sportcomplexen, een jongerencentrum en een wijkboerderij.


Zwolle-Zuid heeft meer voorzieningen, zoals wijkcentra De Pol en SIO waar tal van organisaties onderdak hebben en hun diensten aanbieden. Een van die organisaties is het Sociaal wijkteam waar wijkbewoners dichtbij huis terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Het moderne winkelcentrum Zwolle-Zuid dat bezoekers uit de hele stad trekt, past door het gevarieerde aanbod uitstekend bij stadsdeel Zuid.

Zwolle Zuid bestaat uit de wijken: Geren, Gerenlanden, Gerenbroek, Ittersum, Ittersumerlanden, Ittersumerbroek, Oldenelerlanden, Oldenelerbroek, Oldeneel, Schelle, Schellerhoek, Schellerbroek en Schellerlanden.