Bijzondere boom geplant in verborgen naaldbomenverzameling Zandhove

Landgoed Zandhove in Zwolle is een bijzondere boom rijker. Twee specialisten van de Nederlandse Dendrologisch Vereniging (NDV) plantten voor de gemeente Zwolle een ‘kust sequoia’, ook wel bekend onder de naam Redwood. Met de aanplant van deze nieuwe conifeer wil de gemeente de naaldbomenverzameling op het landgoed weer opfrissen.

Samen met de gemeente Zwolle hoopt de NDV hiermee een aanzet te geven tot het verder opknappen van dit deel van het oude bos. Dit gaat de gemeente doen door rond de naaldbomen een iets opener beeld te creëren. Ook worden alle wetenschappelijke namen van de aanwezige soorten bepaald zodat deze behouden worden voor de toekomst. De keuze voor de Kustsequoia is een welbewuste. In de huidige tijd van klimaatverandering en aandacht voor cultuurhistorie past de keuze voor deze soort. De Kustsequoia is een soort die voor de ijstijden hier voorkwam en daarna is uitgestorven. Fossiele resten van de boom komt men nog tegen bij opgravingen.

Cultuurhistorie

In de 19e eeuw was Landgoed Zandhove in bezit van een adellijke familie. In die tijd waren bomen een statussymbool en aan de hand van de pracht en praal van de beplanting liet de familie zien hoe welvarend ze waren. Zaden kwamen mee met reizen naar Amerika en werden vervolgens hier opgekweekt tot bomen. Zo ontstond op het landgoed een verzameling van bomen, in dit geval met name naaldbomen.

Monumentale spar

ln het Pinetum Zandhove is één van de eerste douglas sparren van Nederland geplant. “De aller eerste douglas spar (Pseudotsuga menziesii) is in 1844 geplant op landgoed Schovenhorst te Putten. De toenmalige eigenaar wilde daar experimenteren met een nieuwe bosboom op de Veluwe, een boom afkomstig van de westkant van Noord Amerika. Tien jaar later, 1854, is er ééntje in Zandhove geplant, het kan bijna niet anders dan dat de eigenaar van landgoed Zandhove contact heeft gehad met Schovenhorst en wilde met het zelfde doel deze douglas spar ook wel proberen. Deze spar staat er nu nog steeds, inmiddels als monument”, licht Harry de Coo de secretaris van de NDV toe.