Ittersumerpark wordt oase voor sleedoornpage

Foto: Carin van de Ploeg

In het Ittersumerpark is het sinds kort een drukte van belang. Er wordt gesnoeid en behoorlijk radicaal ook. Maar met een goede reden: de gemeente Zwolle werkt aan een betere omgeving voor de sleedoornpage. Dit is een klein vlindertje dat nog maar weinig voorkomt in Nederland.

De sleedoornpage zet haar eitjes alleen af op de sleedoorn, een struik die 2 tot 6 meter hoog wordt en uit zeer hard hout bestaat. De sleedoorn bloeit van maart tot april met witte bloemetjes vóórdat er bladeren zijn. De struik wordt bestoven door insecten, waarna in augustus de vruchten (sleepruimen) ontstaan. Deze zijn wrang, maar worden graag door onder andere lijsters gegeten. De naam ‘sleedoorn’ geeft al aan dat de struik doornen heeft, waardoor het een geschikte broedplek is. Overigens betekent het woord ‘slee’ pruim.

Nu wordt het Ittersumerpark onder handen genomen: de buitenste rij begroeiing wordt verwijderd en afgevoerd. Daarna worden nieuwe sleedoornstruiken aangeplant. Het doel is om vanaf 2024 eitjesafzetting van de sleedoornpage mogelijk te maken. Ook worden er bloemenweiden aangeplant voor de vlinders, die hier hun nectar kunnen halen. Ook andere vlindersoorten profiteren hiervan. Een gedeelte van de gesnoeide takken wordt in het bosje gelegd, waar het kan dienen als schuilplek voor dieren als egels, muizen en insecten. Zo wordt de biodiversiteit vergroot.

De gemeente Zwolle doet dit in samenwerking met de ROVA. Er staan twee borden waarop uitgelegd wordt wat de bedoeling van de werkzaamheden is. De bosrand van het Ittersumerpark is niet de enige locatie waar de gemeente voor de sleedoornpage aan het werk gaat. Ook bij het Sportpark Jo van Marle en in het Schellerpark gaan er sleedoorns geplant worden. Het project gaat 5 jaar in beslag nemen. Meer informatie over dit project, zoals de uitleg van het beheerplan per locatie, met de tijdsplanning en achtergrondinformatie, is te vinden op www.zwolle.nl/sleedoornpage.