Nieuwe deelscooters en deelfietsen doen hun intrede

Foto: ZwolleZuidNieuws / JanJaap van Dijk

Sinds deze week kan iedereen in Zwolle gebruikmaken van het nieuwe deelvervoer in de stad. Felix en Check bieden elektrische deelscooters aan en Go Sharing, Dott en Bird elektrische deelfietsen. 

Zwolle groeit en het aantal auto’s, scooters en fietsen op straat neemt toe. Als we deze met elkaar delen, zijn er minder voertuigen nodig, is het idee van de gemeente. Het draagt bij aan een autoluwe binnenstad, het is beter voor het milieu en er ontstaat uiteindelijk meer ruimte op straat. De gemeente investeert daarom in meer deelvervoer.

Leren van ervaringen

Afgelopen periode werd het deelvervoer in Zwolle aangeboden zonder vergunning. In januari kondigde de gemeente al aan vijf nieuwe aanbieders van scooters en fietsen te verwelkomen. Zij hebben sinds 1 juni een vergunning voor de komende 2 jaar. Daarbij zijn nieuwe afspraken gemaakt, waarmee de gemeente grip wil houden op de kwaliteit en bijvoorbeeld parkeeroverlast zoveel mogelijk beperken.

Nieuwe spelregels

  • Gebruikers worden geattendeerd op de verkeers- en parkeerregels
  • Iedere aanbieder mag maximaal 150 fietsen of scooters aanbieden
  • De aanbieders zorgen ervoor dat kapotte of verkeerd gestalde fietsen of scooters na een melding zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit gebeurt in ieder geval binnen 24 uur. Melden kan direct bij de aanbieder.
  • De aanbieders verdelen de scooters en fietsen gelijkmatig over de stad
  • De aanbieders zorgen ervoor dat scooters tussen 01.00 en 06.00 uur niet gebruikt worden, om zo drukte op straat en mogelijke overlast in de nacht te voorkomen.