Zwolle wil extra geld vrijmaken voor ‘sterke sociale basis’

Zwolle wil uit het  steunpakket van het Rijk 130.000 euro noodhulp vrijmaken voor wijk- en buurtcentra, en nog eens 59.000 euro voor jongerenorganisaties als scouting, speeltuinverenigingen en kinderboerderijen. De gemeente wil daarmee bijdragen aan een sterke sociale basis in Zwolle.

De wijk- en jongerenorganisaties krijgen subsidie van de gemeente, maar zijn ook deels afhankelijk van eigen inkomsten. Die vallen in veel gevallen terug door corona. Weliswaar zijn er nog geen centra omgevallen, maar de reserves slinken snel, zeker sinds de tweede lockdown.

De kosten blijven echter even hoog, of nemen zelfs toe door de coronamaatregelen. De extra financiële steun is aanvullend op eerdere maatregelen voor Zwolse centra, zoals leningen tijdens de eerste lockdown.

Wethouder Michiel van Willigen: “De wijkcentra en verenigingen leveren een hele belangrijke bijdrage aan de sociale basis in de wijk. Daar zit ook een relatie met de hervormingsagenda. Ze kunnen in de alledaagse omgeving waar nodig activiteiten, relaties of hulp bieden. Ook daarom vindt het college het belangrijk om gedupeerde organisaties te steunen.”

Het voorstel moet nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.