Minder schade aan dijken door honden en muizen, beverschade neemt lichtjes toe

Honden en vooral muizen zorgen voor minder graafschade aan de dijken langs de IJssel. Dat blijkt uit een inventarisatie van waterschap WDO Delta. Konijnen en – in mindere mate – bevers zorgen voor iets meer schade.

Het aantal beverschades is opgelopen naar een totaal van 5, verspreid langs de IJssel. Zo heeft het waterschap bij Deventer, Diepenveen en Zwolle schade door de bever moeten herstellen. Muskusratten veroorzaken ook steeds minder schade: dit jaar met 6 meldingen net ietsje meer dan de bever.

Droogte
Een mogelijk groter probleem voor de dijken is droogteschade door de flinke droge periodes in de zomer. Op zo’n honderd plekken op de dijken langs de IJssel is sprake van dergelijke schade.

Winterperiode
Het waterschap controleert de dijken voorafgaand aan de winterperiode, om ervoor te zorgen dat de dijken vitaal de winter ingaan en hoger water zonder problemen kan opvangen.