Hogeschool Windesheim wordt aantrekkelijke groene campus voor studenten en passanten

Woensdag 17 januari is het startsein gegeven voor de herontwikkeling van het binnenterrein van de campus bij hogeschool Windesheim in Zwolle. Door het verwijderen van stoepranden maakten Erika Diender, lid van College van Bestuur Windesheim, en Gerdien Rots, wethouder gemeente Zwolle, ruimte voor de nieuwe inrichting; een groen en vlak terrein dat goed toegankelijk is voor haar gebruikers. De herontwikkeling van de campus omvat het realiseren van een groene leefomgeving die de campus verbindt met het nabijgelegen Hanzekwartier, met als doel een inspirerende plek te creëren voor studenten, medewerkers en bezoekers.

De campus is een ontmoetingsplek voor een divers publiek van campusbezoekers, zoals studenten, medewerkers, bedrijven, sporters en andere recreanten. Om de ontmoeting, samenwerking en ontspanning op de campus optimaal te faciliteren en om in nauwe verbinding te staan met de omgeving er omheen, wordt de infrastructuur en de inrichting aangepast. Het campusterrein krijgt een groen hart, dat de centrale ontmoetingsplek vormt en voelt als een thuisbasis.

Aantrekkelijke thuisbasis

Een van de stappen is het autovrij maken van het binnengebied, waardoor een groot en veilig verblijfsgebied in het midden van de campus ontstaat. Daarmee wordt het domein van voetgangers in een royale, groene openbare ruimte. Het scheiden van vervoersstromen, zoals eerder al de rondweg is aangelegd, verbetert de bereikbaarheid en veiligheid, met stimulering van fiets- en openbaar vervoer.

Erika Diender van het College van Bestuur van Windesheim: “De beslissing om de campus te veranderen in een groene leefomgeving komt voort uit de visie om de campus te versterken als een aantrekkelijke thuisbasis. Windesheim streeft naar een ontmoetingsplek waar diverse groepen campusbezoekers samenkomen en waar interdisciplinaire samenwerking wordt gestimuleerd. Daarbij wordt ook de verbinding gemaakt met het nabij gelegen Hanzekwartier. Een inspirerende open omgeving waar een grote diversiteit van ondernemers, overheid- en onderwijsinstellingen samenkomen. De ideale voedingsbodem voor innovatie!” 

Verbinding met Hanzekwartier

De campus ligt in Spoorzone Zwolle en staat in directe verbinding met het Hanzekwartier. Onderwijs, onderzoeken, innovatie en ondernemerschap vindt aan beide zijden van de IJsselallee en gezamenlijk met elkaar plaats. Onder andere BijHanz waar Windesheim techniekstudies is gevestigd, maar ook in de Spoorzone bij Perron 038 waar Windesheim werk maakt van innovatie en maakindustrie. Spoorzone Zwolle is volop in ontwikkeling. 

Wethouder Gerdien Rots: “De aanpassing van het binnengebied van de campus tot een groene openbare ruimte waar de voetgangers de ruimte krijgen, sluit helemaal aan bij de ambities voor de hele Spoorzone om te komen tot een hoog stedelijk en tegelijkertijd aangenaam en klimaat adaptief gebied waar de auto te gast is. Zowel Windesheim als de gemeente streven naar een nog nauwere aansluiting tussen het Hanzekwartier en de campus. De bouw van een loopbrug is nu onderwerp van een haalbaarheidsstudie. Hierover moet voor de zomer van 2024 meer helderheid zijn. Voor nu zijn we al erg blij met deze vergroening van het gebied. Ook op deze manier komen we als gebieden dichter bij elkaar.”