Schellerweg vanaf vrijdag vier weken deels gesloten

Fietsers en wandelaars zullen op de Schellerweg de komende tijd verkeershinder ervaren. Het voetpad gaat deels dicht en het fietsverkeer krijgt bij het viaduct nog maar één rijbaan wegens werkzaamheden aan damwanden. Het fietspad staat bekend als een drukke verkeersader naar de stad.

Vanaf vrijdag 9 december worden de damwanden onder het viaduct van de Schellerweg vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, mede afhankelijk van het weer. Tijdens het werk is op het viaduct steeds één weghelft (voetpad en rijbaan) afgesloten.

Vandaag zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart. Dat leidde al tot drukte met fietsers die langs elkaar heen probeerden te rijden. Het voetpad is afgesloten, de rijbaan blijft nog open tot vrijdag.

Foto’s: JanJaap van Dijk