Cultuur in de Wijk komt naar Zwolle-Zuid

Wat vinden jongeren belangrijk? Met welke onderwerpen houden zij zich bezig? Hoe kijken zij naar de wereld en hun rol daarin? Community-art-project Cultuur in de Wijk komt naar Zwolle-Zuid. In een gezellige, festivalachtige setting werken jongeren vanaf eind september zes avonden samen met kunstenaars aan hun eigen fantastische art-work gebaseerd op een thema dat voor hen belangrijk is. Jongeren worden bij deze uitgenodigd, langs te komen. De eerste avond is op vrijdag 30 september in jongerencentrum ReZet.

Cultuur in de Wijk is een samenwerking van kunstenaars en jongerenwerk. Zwollenaar Jolan van de Waeter is als projectleider de drijvende kracht achter Cultuur in de Wijk. “Kunstenaars kijken anders, dieper, gelaagder, naar de wereld om zich heen. We proberen die manier van kijken en denken op de jongeren over te brengen”, legt ze uit. Cultuur in de Wijk zet beeldend kunstenaars, theatermakers en muzikanten in.

“We dagen jongeren uit om nieuwsgierig te zijn: wat betekent dit thema voor mij? Hoe verhoud ik mij ertoe? Wat kan ik met verschillende materialen of theatrale vormen/elementen? Wat gebeurt er als ik daarmee werk in relatie tot het thema? We stimuleren hen om volop te gaan experimenteren en te ontdekken hoe ze zich kunnen uiten via kunst. Ook het samenwerken met anderen is een uitdaging en levert mooie verbindingen op. En zo ontstaat in zes avonden al doende een veelzeggend kunstwerk. De hele wijk wordt uitgenodigd om te komen kijken.”

Mede de wereld vormgeven

Job Bareman, jongerenwerker bij Travers Welzijn, is enthousiast over het project. “Het is belangrijk dat jongeren met kunst in aanraking komen”, zegt hij. “Kunst is een manier om je gevoel te uiten en ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken.” Van de Waeter vult aan: “De samenwerking met kunstenaars stimuleert de verbeeldingskracht van de jongeren. Zo worden ze zich meer bewust van hun talenten en gaan ze zien dat ze deze wereld mee kunnen vormgeven! Aan het einde van ieder project vieren we wat de jongeren hebben bedacht en neergezet. We vinden het belangrijk dat ze trots leren zijn op wat ze bedenken, maken en doen”.

Meedoen? Data en locatie

Cultuur in de Wijk Zwolle-Zuid is een gratis project voor jongeren van 15 t/m 25 jaar uit Zwolle-Zuid. Ook jongeren uit andere Zwolse wijken of uit de regio zijn welkom om mee te doen. Jongeren kunnen gewoon binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. Dit zijn alle data: vrijdagen 30 september en 7, 14, 21 en 28 oktober 2022 van 19:00 tot ongeveer 21:30 uur. De slotavond vindt plaats op 4 november. Dan wordt het community-art-work gepresenteerd. Cultuur in de Wijk is die avonden te vinden in jongerencentrum ReZet aan de Van der Heydenstraat 10 in Zwolle-Zuid.

Deze partners dragen Cultuur in de Wijk

Cultuur in de Wijk is een samenwerking van Stichting Cultuur in de Wijk met Travers Welzijn, WijZ Welzijn, Stadkamer Zwolle, Landstede MBO, het ministerie van Justitie en Zwolse wijkorganisaties. Cultuur in de Wijk krijgt financiële steun van de Provincie Overijssel, Stadkamer Zwolle, Gemeente Zwolle, Hervormd Weeshuis Zwolle, VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Meer informatie is te vinden op: www.cultuurindewijk.nl.

Foto: Kasper Veenstra