Verkeershinder door onderhoud Anthony Fokkerstraat

Foto: JanJaap van Dijk

De Anthony Fokkerstraat, zijstraat van de Ittersumallee, is aan groot onderhoud toe. Dit werk wordt gedaan van 5 tot en met 19 september. De straat is hierdoor deels minder goed bereikbaar en soms afgesloten. De maatregelen worden genomen in overleg met de bedrijven in de omgeving.

De gemeente wil deze bedrijven zo bereikbaar mogelijk houden. Het werk wordt daarom in fases uitgevoerd en afsluitingen zijn zo veel mogelijk in de avond en nacht.

Week 12 t/m 17 september

Tussen 7.00 en 19.00 uur zijn alle bedrijven vanaf de Ittersumallee bereikbaar via rijplaten. Tussen 19.00 en 7.00 uur wordt er gewerkt aan het wegdeel tussen Ittersumallee tot voorbij de kruising met de Huub van Doornestraat. Dit wegdeel is dan afgesloten voor al het verkeer, dat wordt omgeleid via Curieweg – fietspad over Marsweg.

Let op: de Anthony Fokkerstraat is in deze fase minder bereikbaar, omdat de Ittersumallee in rijrichting IJsselallee is afgesloten. Verkeer vanaf de Marsweg (binnenstad) en Gerenweg wordt daarom omgeleid via Marsweg – Oldeneelallee – IJsselallee.

Weekend 17 en 18 september

Volgens planning wordt er van 17 september 18.00 uur tot en met 18 september 12.00 uur geasfalteerd. De Antony Fokkerstraat is dan vanaf de Ittersumallee tot aan het fietspad bij het spoor afgesloten. Er is geen verkeer mogelijk, behalve voor hulpdiensten en werknemers van de bedrijven aan de straat.

Omleiding fietsers

Tijdens alle fases kunnen fietsers via borden een aparte omleiding volgen. Deze loopt via het fietspad langs de Marsweg en de spoorlijn.