Potjes voor buurtinitiatieven voortaan onder één loket

De gemeente Zwolle gaat de verschillende budgetten die er zijn voor buurtinitiatieven onderbrengen bij één loket. Onder meer de Buurtbonus en diverse potjes voor initiatieven op het gebied van energie, klimaat, economie en mobiliteit worden daarbij op één hoop geveegd. Zo moet het makkelijker en overzichtelijker worden als een buurt of wijk geld wil aanvragen voor een initiatief dat goed is voor de buurt.

De gemeente ziet dat er steeds vaker aanvragen zijn voor dit soort initiatieven. Denk aan heel kleinschalig, om de buurt meer bij elkaar te betrekken, of voor een buurtenergiesamenwerking. Steeds meer nemen inwoners zelf het initiatief om zaken te regelen. Zwolle wil dit nu beter gaan regelen, zodat je niet eerst hoeft te verdwalen in en woud aan potjes maar direct terecht kan bij één loket.

De budgetten Premie op Actie en Initiatiefrijk Zwolle blijven nog wel los van de samengevoegde potjes bestaan. Naast de samenvoeging gaat de gemeente ook het maximumbijdrage per initiatief vergroten. Dat gaat van vijfduizend euro naar tienduizend euro.