Kinderen ervaren ‘Buitengeluk’

Afgelopen schooljaar hebben kinderen in Zwolle Zuid ervaren wat ‘Buitengeluk’ voor hen kan betekenen. Samen buiten aan de slag en ontdekken hoe je een plek kan maken waar je als kind gelukkig van wordt. Wat kun je allemaal nog leren als je uit school komt? De kinderen in Zwolle Zuid gingen op ontdekkingstocht in de Maakplaats. Buitengeluk is een leerecosysteem wat betekent dat kinderen tijdens en na schooltijd op verschillende manieren leren en ontdekken.

Op dinsdag 28 juni vieren de kinderen samen met hun ouders een feestje op de Maakplaats. Ze vertellen hun verhalen en laten zien hoe ze hun omgeving hebben ingezet voor hun eigen Buitengeluk. De kinderen hebben een echte, stevige hut van hout gebouwd, hebben samengewerkt in de natuur, dieren verzorgd en in een moestuin gewerkt. Niet iets wat ze elke dag al doen en helemaal niet samen, met elkaar. Allerlei talenten werden ingezet. De kinderen werkten natuurlijk niet alleen. Verschillende organisaties waren bij het Buitengeluk van de kinderen in Zwolle Zuid betrokken in de Maakplaats. Door nieuwe vragen van kinderen werd steeds opnieuw gezocht wie hen kon helpen. Zo ontstond er elke keer een nieuw leermoment.

Samenwerking leerecosysteem in Zwolle

Het leerecosysteem Buitengeluk is een samenwerking tussen: Gemeente Zwolle, BSO Doomijn, IKC IJsselhof, Xplosief, wijkboerderij ’t Spiekertje, Travers Welzijn, NMO Overijssel, Scouting IJsselgroep Zwolle-Zuid en Stadkamer. Alle partijen brengen expertise in, daardoor worden diverse leergebieden aan elkaar verbonden: Talenten, Wetenschap en Technologie, Maakkunde, Cultuur en Natuur. De Start in Zwolle Zuid was een pilot. Hierna volgen nieuwe projecten Buitengeluk in Zwolle en gaan we samen met andere kinderen op zoek naar hun Buitengeluk.

Onderdeel van een landelijk project
Het leerecosysteem in Zwolle is onderdeel van een landelijk meerjarig project van de Vereniging van Science Center, NEMO en Naturalis: Talentontwikkeling in een leerecosysteem. Stadkamer is samen met 3 andere pilots (Tilburg, Eindhoven/Weert
en Groningen) uitgekozen om mee te gaan draaien in een pilotfase binnen dit project dat deels gesubsidieerd wordt door het Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.