Van Karnebeektunnel krijgt slimmer en veiliger licht

Het fietsgedeelte van de Van Karnebeektunnel krijgt veilige en duurzame ledverlichting. Ook komt er extra verlichting bij de in- en uitgangen van de Van Karnebeektunnel. Om dat goed aan te leggen is de Van Karnebeektunnel afgesloten voor fietsers op 27 en 28 juni. Fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Spoorbrug. Naast borden worden er verkeersregelaars bij de tunnel ingezet om fietsers de juiste route te wijzen. 

De nieuwe ledverlichting in de tunnel past zich aan de lichtintensiteit buiten aan. Dit betekent dat de lampen overdag feller schijnen als het buiten lichter is en minder fel als het wat donkerder is. ’s Avonds en ’s nachts is de verlichting in de tunnel bijna gelijk aan het lichtniveau van de openbare verlichting buiten de tunnel.

Dankzij de nieuwe verlichting komen fietsers gelijkmatiger van het licht in het donker. In de huidige situatie voelt het voor veel fietsers – als ze de overdag tunnel in fietsen – alsof ze een donker gat inrijden waardoor ze tegenliggers en anders obstakels niet tijdig zien. In de nieuwe situatie is deze overgang dus meer gelijkmatig. Op deze manier draagt de verlichting bij aan een groter gevoel van veiligheid voor de fietser.

Drukste fietsroute vanuit Zwolle Zuid
De Van Karnebeektunnel maakt deel uit van de drukste fietsroute van Zwolle, van Zwolle Zuid naar de binnenstad. Om de verkeersveiligheid in de tunnel te verbeteren, heeft gemeente Zwolle onlangs de trottoirband tussen fiets- en voetpad aangepast. De band is reflecterend en het is nu mogelijk om over de band te rijden. Fietsers komen hierdoor minder snel ten val als ze moeten uitwijken en dankzij de reflectie is de band beter zichtbaar.

De verbetering van de verlichting die nu gedaan wordt, is een andere aanpassing om de veiligheid voor de fietsers in de tunnel te vergroten. Behalve dat met de nieuwe lampen de overgang van licht naar donker verbetert, verbetert ook de verlichting in de tunnel zelf. Ledlampen geven namelijk meer en ook gelijkmatiger licht dan de huidige traditionele lampen.