Populieren in Engelse Werk gekapt voor veiligheid

In opdracht van de gemeente Zwolle kapt ROVA tussen 1 februari en 15 maart 2022 een aantal populieren in park Het Engelse Werk, Park de Wezenlanden en in het Spoolderbos vanwege veiligheid en onderhoud.

Bomen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in de stad. De gemeente Zwolle is daarom zuinig op de ruim 70.000 bomen binnen de gemeente. Alleen als bomen niet meer veilig zijn dan worden deze gekapt en vervangen. Populieren groeien snel en kunnen kwetsbaar worden als ze ouder zijn. Om te zorgen dat oude bomen zo lang mogelijk veilig blijven, houdt de gemeente alle grote populieren nauwlettend in de gaten. 

Onveilige populieren

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal van de oude populieren in Zwolle in te slechte staat zijn. De kans dat grote takken makkelijk afbreken is op een aantal plekken te groot, zelfs op een bijna windstille dag. In familiepark Het Engelse Werk staan 36 onveilige populieren bij de IJssel, langs de dijk en de recreatieve fietsroute Rondje Zwolle. Ter hoogte van het Almelose Kanaal, in Park de Wezenlanden staan 17 onveilige bomen. En in het Spoolderbos staan 68 onveilige bomen. Waar de te kappen bomen precies staan, is op de kaart te zien op www.zwolle.nl/bomen.

Waardevol voor insecten

Na de kapwerkzaamheden blijven enkele boomstammen in Het Engelse Werk staan. Voor de natuur is een dode boom van onschatbare waarde. Duizenden insecten vinden er een schuilplaats en gebruiken die beschutting om zich voort te planten. Ook wilde bijen vinden er gretig hun onderkomen.

Meer licht en ruimte

Populieren hebben voldoende licht en ruimte nodig om tot volwaardige bomen te groeien. In Park de Wezenlanden staan langs het Almelose Kanaal een dichte rij met populieren tussen het Paviljoen en de kinderboerderij Wezenlanden. Om de bomenrij uit te dunnen worden 87 bomen in het park gekapt.

Herplant

Afhankelijk van de locatie gaat de gemeente jonge populieren terug planten. Op een aantal plekken komen andere boomsoorten terug om de biodiversiteit van het groen te vergroten. Wanneer het terug planten op dezelfde locatie niet mogelijk is, wordt er gezocht naar andere alternatieven zoals het terug planten elders in de stad.

Zacht hout

Populieren groeien snel en hebben relatief zacht hout. Er zijn daarom weinig mogelijkheden om het hout van de gekapte bomen te gebruiken. Het vrijkomende hout wordt veelal gebruikt in de klompenproductie en palletindustrie.