Pop-up feest WaardeRing plant zaadje in Zwolle over circulariteit

Zie afval niet als vuilnis dat zo snel mogelijk weggegooid en vernietigd moet worden, maar als nieuwe grondstoffen waarmee hergebruik mogelijk is. “We zijn blij dat we hier staan. Hier is het zaadje gepland voor het denken over de circulaire economie in Zwolle”, vertelt de organisatie trots voor een aandachtig luisterend publiek op het terrein van de voormalige centrale Harculo.

Harculo ademt in alles de circulaire economie uit. Niet alleen is het industriële complex de afgelopen maanden huisvesting geweest voor kunstenaars, een geweldig restaurant, expositie De Stad Verbeeldt en de IJsselbiënnale, zaterdag staan er op het pop-up feest allemaal stands over circulaire producten en economie.

Hoewel het publiek langzaam binnendruppelt en voor het eerst kennis maakt met toegang via de CoronaCheck-App, is er duidelijk aandacht voor het thema dat steeds meer ruimte krijgt binnen de maatschappij.

Bijzondere broedplaats van creativiteit
Een applaus volgt voor zowel de organisatie als de sprekers die vertellen over circulariteit. Onderwijl loopt het personeel van restaurant Bennies – dat zijn laatste weekend op deze bijzondere locatie beleeft – heen en weer. De bijzondere plek trekt een breed publiek. Het is niet langer de alternatieve doelgroep die het thema en de plek waarderen, maar juist een brede groep maatschappelijk betrokken mensen.

De stands zijn divers: van grootschalig denken over circulariteit tot lampen, wit serviesgoed en kastjes: creativiteit te over. Na een heel seizoen Harculo zou je mogen hopen dat deze plek blijft bestaan en juist wordt uitgebouwd tot één van de creatieve broedplaatsen van Zwolle. Want waar zaadjes zijn geplant, moet met zorg worden gegroeid.