Zwolle bindt strijd eikenprocessierups weer aan

De bestrijding van de eikenprocessierups is weer begonnen. De rups waarvan de haren kunnen zorgen voor jeuk en een branderig gevoel levert al jarenlang problemen op voor omwonenden. Over de bestrijding is tegelijkertijd veel discussie. Bestrijdingsmiddelen moeten zo weinig mogelijk worden ingezet om schade aan andere diersoorten te voorkomen, dus probeert de gemeente zoveel mogelijk de strijd aan te gaan met ecologische middelen.

In Zwolle Zuid zijn inmiddels al veel meldingen gedaan bij de gemeente om de rups te bestrijden. Daarmee gaat Zwolle de komende maanden aan de slag, zo is te zien aan de interactieve kaart  www.zwolle.nl/eikenprocessierups.

Actief bestrijden
“Hoewel we heel goed zijn voorbereid op de komst van de rups, weten we ook dat we niet alle rupsen actief kunnen bestrijden. Net als vorig jaar zetten we de komende maanden bestrijdingsploegen in die, nog voordat de rups brandharen heeft, ze met een speciale stofzuiger weghalen. Zo gaan drie ploegen langs de routes waar ze de rupsen actief bestrijden. Deze ploegen behandelen de bomen op de routes zo vaak als het nodig is. Ook dit jaar hebben we  extra capaciteit ingepland om de verwachte overlast in de stad op te vangen”, zegt wethouder William Dogger, verantwoordelijk voor het groen in de stad.

Zwollenaren kunnen ook zelf helpen te bestrijden
In Zwolle willen de gemeente en ROVA de rups bij voorkeur op een natuurlijke wijze bestrijden. De rups heeft veel natuurlijke vijanden zoals mezen en diverse insectensoorten. Om mezen aan te trekken zijn door de hele stad nestkastjes in de buurt van eiken opgehangen. En om insecten te stimuleren worden buitenbermen van de ring niet gemaaid en zijn er extra bloembollen geplant. Zwollenaren kunnen ook helpen met het bestrijden van de rups door bijvoorbeeld nestkastjes in de buurt van eikenbomen op te hangen en een bloemenrijke tuin aan te leggen. Zo werken ze mee aan de biodiversiteit en het buitengeluk in onze stad.

Preventief
Vanaf april begint ROVA met de preventieve bestrijding van de rups. Dat gebeurt als eerste bij de recreatieplassen in Zwolle, door te spuiten met nematoden. Dat zijn kleine bodemwormpjes die de rupsen opeten. Het voordeel van deze methode is dat vroeg in het jaar bestreden kan worden, op het moment dat er nog geen andere rupsen zijn uitgekomen die eventueel door nematoden ook kunnen worden aangetast. Deze methode past daarom prima binnen het ecologische beleid van de gemeente Zwolle.

Biologisch
Later deze maand wordt in eiken van een beperkt aantal straten een biologisch bestrijdingsmiddel gespoten. “In Zwolle zijn we heel terughoudend met het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen. Helemaal zonder kunnen we niet, maar we kiezen ervoor vooral de natuurlijke vijanden van de rupsen zoals de mezen en verschillende insecten aan het werk te zetten. Dat is beter voor de natuur en ons buitengeluk,” zegt Jan Gerrit Dekker, projectleider bestrijding eikenprocessierups bij ROVA. 

Foto: Gemeente Zwolle